Laproskopik Fıtık Cerrahisi

Laparoskopik fıtık cerrahisi ile ilgili en önemli durum, bu hastalarda laparoskopik yöntemin hastanın konforu, hastanede kalma süresinin az olması, daha az ağrı hissetmesi, hastanın işine gücüne daha hızlı dönebilmesini sağladığı için tercih edilen bir yöntemdir. Sadece fıtık cerrahisinde değil, bugün pek çok cerrahilerde kullanılan laparoskopik metotların en önemli avantajları bunlardır. Laparoskopik fıtık cerrahisi denildiği zaman da genellikle kasık fıtığında ve karın ön duvarını ilgilendiren fıtıklarda kullanılan bir yöntemdir. Buradaki laparoskopik yöntemin avantajı herhangi bir kesi yapmadan, karın duvarına yaklaşık yarım santimetre, en fazla bir santimetrelik kesiler yaparak, bir ucu karın boşluğunda bir ucu dışarıda olan özel tüpler yerleştirilir. Bu tüplerden, kullanılan bir kamera yardımı ile içerideki görüntü bir monitöre aktarılabilir. Bu sayede, herhangi bir daha büyük kesi yapmadan fıtık alanına ulaşılır. O fıtık alanına ulaştıktan sonra da oradaki fıtık defekti özel bir takım yamalar kullanılarak kapatılır. Kullanılan greftler de özel bir takım zımbalar ile oraya tespit edilir. Karın zarı bu greftin üzerine örtülür. Dolayısıyla diğer organların, bağırsakların özellikle oraya gelip yapışması engellenir. Ameliyat bu şekilde tamamlanmış olur. Aşağı yukarı tek taraflı kasık fıtığında yaklaşık yarım saat, iki taraflı kasık fıtığında ise yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında değişen ameliyat süreleri bulunur. Hastaya ciddi bir travma vermediği içinde hasta en fazla bir gün hastanede yatırılır. Bir günün sonunda da hasta evine yollanır. Yaklaşık 3-4 gün sonra da hastalar işine, gücüne dönebilir hale gelir. Son derece konforlu bir ameliyattır. Fıtığın tekrarlama riskinin çok az olduğu bir ameliyattır.