Bağırsak Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri

Kısa bağırsak yönetimi, tedavisi çok zor komplike tedaviler gerektiren bir durumdur. Her yaş grubunda olabilir. Bazı organlar hayati organlardır. Bazı organlar ise hayati olmayan organlardır. Mesela; kolumuz, bacağımız, gözümüz, kulağımız, burnumuz, dalağımız, midemiz, kalın bağırsağımızın tamamı alınsa dahi yaşamaya devam ederiz. Ama bir karaciğerimiz olmadan, akciğerimiz, kalbimiz, beynimiz, ince bağırsaklarımız olmadan yaşayamayız. Çünkü aldığımız gıdaların, suyun, herşeyin emilip karaciğere ulaştırıldığı organımız ince bağırsaklarımızdır. Bu nedenle bu organın kısalması yani normalde erişkin bir insanda üç, üç buçuk metre civarında olan bu organın yüzde sekseninden fazlasının kaybedilmesi, bu genellikle ameliyatlar neticesinde olur. Çoğunlukla da bağırsaklarımızı, ince bağırsaklarımızı besleyen ana atar damarın tıkanması neticesinde ortaya çıkan bağırsak çürümesi nedeni ile ortaya çıkar. Yüzde sekseninden fazlasının kaybedilmesi durumunda destek olmadan hayatımızı idame ettiremeyiz. Bu destek, bir damar yolu açılarak, damar yolundan hem sıvı hem de beslenme desteği sağlanır. Aksi takdirde bu hastaların yaşama şansı bulunmaz. Bu hastalıkta en çok dünya da yapılan durum ince bağırsak naklidir. Ne yazık ki bir böbrek nakli, bir karaciğer nakli, bir kalp nakli kadar sonuçları başarılı olan bir nakil türü değildir. Bu hastalarda başarı oranı yaklaşık %25-30 civarındadır. Çok ağır tedaviler gerektiren, çok meşakkatli, ekonomik yükü çok ağır bir tedavi yöntemidir. Son 11 yıldır yaklaşık 20 hastaya uygulanan bağırsak uzatma diye tanımlanan bir yöntem bulunur. Bu yöntem ile minimum 40-50 santimetre ince bağırsağı kalmış, kalın bağırsağı var olan hastalarda kendi bağırsağını kullanarak özel bir metotla uzatma yöntemi uygulanır. Bu hastaların önemli bir oranında yanı yaklaşık %75-80'inde tamamen dışarıdan ya da damardan beslenme desteği olmadan hastalar yaşamlarını sürdürebilirler. Bütün yaş gruplarında uygulanabilir. %80’nde başarılı elde edildi. Dünyada çok sık kullanılan bir yöntem değildir. Bizim öncülük ettiğimiz bir yöntemdir. Hastayı damar yolu ile. beslenmekten kurtarabilir. Normal hayatına tamamen döndürebilir.