Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer vücudumuzun en önemli, en büyük organıdır. Erişkin bir insanda yaklaşık 1,5 kilo civarında bir ağırlığa sahiptir. Karın boşluğunun sağ üst köşesinde, tam göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran zarın hemen altında yer alan bir organımızdır. Karşılaşılan problemlerin başında karaciğer sirozu gelir. Genellikle alkol kullanımı ya da Hepatit enfeksiyonu denilen özellikle karaciğere yönelik viral enfeksiyonlardan sonra oluşan bir hastalıktır. Tedavisi günümüzde karaciğer naklidir. Bunu hem kadavradan hem de hastanın akrabalarından, karaciğerinin bir bölümü alınarak yapılabilir. En önemli özelliklerinden bir tanesi de kendini yenileyebilen bir organ olmasıdır. Kalbimiz, akciğerimiz, böbreklerimizin böyle bir fonksiyonu yoktur ama karaciğerimiz kendini yenileyebilir. Sağlıklı bir insanın karaciğerinin yaklaşık %75-%80 cerrahi olarak çıkarılabilir. Bu hayatla bağdaşıktır. Hepatit enfeksiyonları zemininde gelişen en önemli problem karaciğerin tümörleridir. Karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan hepatosellüler karsinom denilen bir hastalıktır. Bunun genellikle tedavisi cerrahidir. Eğer siroz zemininde gelişmiş ise yani karaciğer sirozu ile birlikte olmuş ise o zaman bunun tedavisi karaciğer naklidir. Ameliyat dışında bu tümörün yakılması, dondurulması gibi işlemler yapılabilir ama hiç birisinin bir ameliyat kadar ya da karaciğer nakli kadar bu hastalıkta etkinliği yoktur. Karaciğer sirozu zemininde gelişen hepatosellüler karsinomun güncel tedavisi tümörün çıkarılması ya da karaciğerin tamamen başka sağlıklı bir karaciğer ile değiştirilmesi şeklinde olmalıdır. Karaciğer de bizim ülkemizde en sık görülen hastalıklardan bir tanesi de kist hidatik hastalığıdır. Genellikle hayvan yetiştiricilerinde, kedi, köpek besleyen insanlarda görülür. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok sık görülen bir hastalıktır. Bir parazite bağlıdır. Genellikle köpekler ve koyunlar, inekler aracılık eder. Bunların dışkısı ile kirlenmiş gıdaların tüketilmesi ile başlar. Bağırsaklardan gelir. Vücudumuzda pek çok organı tutabilir. Ama en çok karaciğerde görülür. Hastalık paraziter bir enfeksiyon olduğu için de tedavi edilebilir. Genellikle cerrahi tedavi veya onun alternatifi olan radyolojik olarak o kistin boşaltılması, temizlenmesi şeklinde tedavileri mümkündür.